Dit is een webshop van Lidoe / TimTamSlam

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP adres.

Wij bewaren de volgende informatie bij een bezoek aan onze website

Deze informatie wordt gebruikt om:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Gebruik van 'cookies'

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Wij gebruiken ‘cookies’ om:

Relaties met derden op internet

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Veiligheid

Contact met TimTamSlam

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid dan kan dat op de volgende manieren:

Email

Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van TimTamSlam, kunt u dit kenbaar maken via info@timtamslam.nl

Postadres

Als u ons via het web uw postadres meedeelt zult u alleen informatie ontvangen die u hebt aangevraagd, op het adres dat u ons hebt meegedeeld.

Telefoon

TimTamSlam zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestelling die u on-line geplaatst hebt.

Mailing lijst

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres of via info@timtamslam.nl

Nieuwe ontwikkelingen

TimTamSlam kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Recht op inzage

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres of via info@timtamslam.nl

Correctie op gegevens

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres of via info@timtamslam.nl

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met TimTamSlam via het eerder vermelde adres of via info@timtamslam.nl